Lezingen/ Activiteiten

Op 29 juni hebben Lia van Stralen en Mariël Kanne een lezing gegeven.
Interesse in de presentatie?