Mentoring

 Rho Chi zoekt mentees en mentoren!

Het bestuur van Rho Chi Chapter-at-Large wil de professionele ontwikkeling van haar (nieuwe) leden graag blijven ondersteunen met een mentortraject. Na twee succesvolle mentortrajecten in 2013 en 2016, bieden wij in 2017 dan ook opnieuw een mentortraject aan.

Het mentortraject is gericht op het stimuleren van leiderschapskwaliteiten, professionele vaardigheden en inhoudsdeskundigheid binnen de beroepspraktijk. Zo willen wij verpleegkundigen een steuntje in de rug bieden bij het vormgeven van hun leiderschapsrol in de dagelijkse praktijkvoering.


Opzet mentortraject 2017

In 2017 zullen 5 tot 10 deelnemers gekoppeld worden aan een mentor en een individueel mentortraject aangeboden krijgen. Het mentortraject zal een jaar duren en met een evaluatie afgesloten worden, de ambitie is om elk jaar een nieuw mentortraject te starten.

Om tot gerichte leerdoelen te komen zal er in januari 2017 een gezamenlijke startbijeenkomst worden gehouden, waarin de koppels van deelnemer en mentor kennis maken en zij samen de individuele leerdoelen vaststellen. De frequentie van mentorgesprekken zal afhangen van leerdoelen en behoeften van de deelnemer, en wordt in onderling overleg door deelnemer en mentor vastgesteld.

Gedurende het jaar worden er voor de deelnemers en geïnteresseerde mentoren naar behoefte maximaal 2 gezamenlijke terugkombijeenkomsten georganiseerd met een relevant thema. Deze bijeenkomsten zijn tevens toegankelijk voor oud-deelnemers en mentoren. De invulling zal afhangen van de inbreng van onderwerpen door de deelnemers en mentoren. Het mentortraject zal in ieder geval met een gezamenlijke bijeenkomst worden afgesloten in december.


Profiel mentees

Deelnemers van het mentortraject dienen actief lid te zijn van Rho Chi Chapter-at-Large, relatief nieuw in hun beroepsrol en gedreven om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Onder leiderschap verstaan we niet “leidinggeven”. Leiderschap onderscheidt zich van leidinggeven doordat leiderschap primair gebaseerd is op inhoudsdeskundigheid en niet op een hiërarchische relatie. Via het mentortraject willen we het natuurlijk gezag van verpleegkundigen stimuleren, zodat zij zich in een multidisciplinaire setting beter kunnen profileren.

Profiel mentoren

Van Rho Chi Chapter at Large leden die ten minste twee jaar actief lid zijn en gepokt en gemazeld in het vormgeven en uitvoeren van deze leiderschapsrol, verwachten wij dat zij ondersteuning kunnen geven aan een medelid dat relatief nieuw is in zijn of haar beroepsrol.

Wanneer u zich aanmeldt als mentor wordt u alleen ingezet wanneer er een goede match is met één van de deelnemers. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat u niet aan een deelnemer gekoppeld kan worden.

Deelname aan het mentortraject is op vrijwillige basis, voor zowel de mentor als mentee.


Procedure

Voldoe je aan bovenstaand profiel en ben je bereid te investeren in het ontwikkelen van de leiderschapsrol van de deelnemers of in je eigen rol?

Vul dan nu nog het aanmeldingsformulier en je profiel als mentor of mentee in. Aanmelden kan tot en met  28 oktober 2017

 

Rho Chi-at-Large Chapter secretariaat@rhochi.eu www.nursingsociety.org www.rhochi.eu 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Irina Angyal secretaris via secretariaat@rhochi.eu of Desiree Bierlaagh, d.bierlaagh@bg10.nl

 

Download invulformulier profiel mentoren

Mentoren en mentees 2016:

Eline de Kok -

Lea Dekker  - Ariane van Wamel

- Catharina van Oostveen

-  Desiree Bierlaagh