Kosten en annuleringsvoorwaarden

         Kosten:
Inclusief 0,90 cent reserveringskosten

Studenten Kunnen korting krijgen. De kosten voor het symposium zijn dan 115 euro.
Dit type ticket is alleen bedoeld voor student verpleegkundigen (mbo/hbo). Op verzoek van het secretariaat kan de desbetreffende persoon die het ticket koopt aantonen dat hij of zij student verpleegkunde is. Het secretariaat behoud het recht om extra kosten in rekening te brengen indien dit naar haar oordeel niet het geval is of ontzegging van toegang tot het symposium. Onder student verpleegkunde vallen geen vervolgopleidingen zoals verplegingswetenschappen en specialisaties. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.


            Annuleringsvoorwaarden:

    • Annulering kan alleen via email naar webmaster@rhochi.eu         
    • De ticket voor het diner kan éénmalig overgedragen worden aan een andere persoon. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met webmaster@rhochi.eu            
    • Annulering met terugbetaling van inschrijfkosten kan vóór 1 november 2018. Er worden dan 25 euro administratiekosten verrekend.
    • Bij annulering na 1 november worden geen inschrijfkosten terugbetaald.
    • De datum in de email geldt als referentiedatum.

​​​