Sprekers symposium

Sprekersprofielen symposium Rho Chi 30 november 2018

Sandra Zwakhalen: “De zorg dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.”
In de ideale wereld woont de oudere in een aangepaste woning zonder hindernissen. In een ideale wereld heeft de oudere een betekenisvolle daginvulling. In een ideale wereld is mantelzorg op afstand beschikbaar. Maar velen van ons leven niet in deze ideale wereld en hebben veelal zorg en ondersteuning thuis nodig. Maar wat is er nu nodig om kwalitatief optimale zorg aan ouderen thuis te verlenen?

Sandra Zwakhalen is als hoogleraar Verplegingswetenschap verbonden aan de Universiteit Maastricht, bij de vakgroep Health Services Research. Als hoogleraar zet Sandra onderzoek op binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg gericht op het zo lang mogelijk thuis wonen van kwetsbare ouderen.

 

Monique van Dijk: “De rol van verpleegkundigen bij patiënten met pijn”
Verpleegkundigen hebben dagelijks te maken met patiënten met  pijn en zij hebben een belangrijke rol bij de signalering en behandeling ervan. Maar wordt die rol optimaal opgepakt? Leert de verpleegkundige genoeg over de (bij)werkingen van pijnstillers en niet-farmacologische interventies om pijn te reduceren? En hoe moeten we omgaan met de registratielast rond pijnmeting? Veel patiënten hebben pijn dus belangrijk is het onderwerp zeker. Tijdens de lezing wordt op deze aspecten ingegaan en mogelijke oplossingen besproken.

Monique van Dijk is hoogleraar Verplegingswetenschap in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij wil als hoogleraar het verpleegkundig onderzoek verder stimuleren en pleit voor een gezamenlijke onderzoeksgroep waarin professionals uit verschillende vakgebieden samen onderzoek doen.